Maaseututoimi

Maaseututoimi

1.1.2013 lähtien maataloushallinnon tehtävistä Enonkosken, Heinäveden ja Savonlinnan (ml. Kerimäki ja Punkaharju) alueilla vastaa Itä-Savon maaseututoimi. Kaikissa kunnissa on toimipisteet, päätoimipaikka on Kerimäellä.

Maaseututoimen kotisivut

Lomatoimi

Maatalousyrittäjän lakisääteisiä lomituspalveluja ovat oikeus vuosilomaan ja sijaisapuun sekä mahdollisuus saada tuettua (120 h) maksullista lomittaja-apua. Kunnat osallistuvat tuetun lomituksen kustannuksiin maksamalla osan tuntihinnasta. Viljelijöillä on mahdollisuus valita, käyttääkö hän kunnan lomituspalveluita vai järjestääkö lomituksensa itsenäisesti, josta kunta maksaa viljelijälle korvauksen.

Maatalouslomituksen hallinto siirtyy Kerimäen kunnalta Parikkalan kunnan hoidettavaksi
01.01.2011 alkaen Melan tekemän sopimuksen mukaan.

Parikkalan lomituspalvelu 

Info

Maaseututoimi vastaa kunnan maataloudesta. Se johtaa ja kehittää kunnan alueella harjoitettavaa maataloutta ja luo edellytykset elinkelpoiselle maaseutuyrittämiselle, tavoitteena elävä ja hyvinvoipa maaseutu.