Tekninen toimi

Kunnaninsinööri Keijo Kemppinen

puhelin 044 345 3024

Kunnaninsinööri on varmimmin kuntalaisten tavattavissa arkitiistaisin ja -torstaisin kello 9.00 - 11.00 virkahuoneessaan teknisessä toimistossa. Kehotamme sopimaan henkilökohtaiset tapaamiset etukäteen puhelimitse.

 • Teknisestä toimesta vastaava viranhaltija hallinto-, talous- ja esimiestehtävät
 • Rakennus- ja toimenpideluvat, näihin liittyvä neuvonta, tiedotus ja asiakaspalvelu
 • Teknisen lautakunnan esittelijän tehtävät
 • Rakennusvalvontatehtävät
 • Työsuojelupäällikön tehtävät
 • Ympäristösihteerin tehtävät

Toimistosihteeri Sari Juuti

puhelin 044 345 3026, faksi: (015) 525 0282
tekninen.toimisto(at)enonkoski.fi

 • Teknisen toimiston toimistosihteerin tehtävät
 • Asiakaspalvelu
 • Teknisen toimiston laskutukset (mm. vesi- ja jätevesilaskutus, kaukolämpölaskutus, venepaikkalaskutus, yleislaskutus)
 • Lupahakemusten vastaanotto (mm. rakennus- ja toimenpideluvat)

Nuohous / nuohoojat 
Nuohouspiirijärjestelmä purkautuu vuonna 2019. Etelä-Savossa hyödynnetään siirtymäaikaa, jolloin nuohousjärjestelmä vapautuu virallisesti 1.7.2019. Nuohousvelvoite ei poistu.
Etelä-Savon pelastuslaitos 


Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonta käsittelee rakentamiseen tarvittavat luvat, suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset ja antaa rakentamisen ohjeita ja neuvontaa.

Rakennus- ja toimenpidelupia sekä ilmoituksia koskevat päätökset tekee pääsääntöisesti kunnaninsinööri. Rakennusvalvonta hoitaa myös maa-aineslupien valvontaa.

Luvanvaraiset toimenpiteet

Rakennuslupa (käsittelyaika 8 vk)

 • uusi rakennus
 • lisärakennus (laajennus)
 • uudestaan rakentamiseen verrattava muutos
 • käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
 • muutokset, joilla on vaikutusta rakennuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen


Toimenpidelupa ja ilmoitus (käsittelyaika 4 vk)

 • luvanvaraisuuden voi tarkistaa rakennusjärjestyksestä
 • koko kiinteistöä koskeva vesi- ja viemäri- sekä ilmastointilaitteiden uudelleen rakentaminen on toimenpideluvan varaista
 • lämpökaivot ja lämmönkeruuputkistot tulivat luvanvaraisiksi 1.5.2011 alkaen. Hankkeet edellyttävät toimenpidelupaa.

Purkamislupa (käsittelyaika 4 vk)

 • tarvitaan asemakaava-alueella rakennusta purettaessa

Purkamisilmoitus

 • purkamisilmoitus tarvitaan aina kun ei tarvita purkamislupaa

Käsittelyajat maa-aines- ja ympäristöluvissa 8 viikoa sekä poikkeaminen asemakaavasta 8 vk.
Poikkeamislupataksa 1.1.2017 alkaen 510 €/hakemus. 

OMAVESI - Oikeaa tietoa maaseudun vesihuollosta

Omavesi-hanke on päättynyt

Omavesihankkeen kotisivu 

Kiinteistöt, jotka sijoittuvat 100 metrin etäisyydelle vesistöstä tai pohjavesialueelle, on jätevesijärjestelmät saneerattava vaatimukset täyttäviksi 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla sovelletaan kiinteistökohtaista aikataulua, jonka ajankota määräytyy kiinteistöllä tehtävien muiden luvanvaraisten rakennus- ja korjaustöiden mukaan.

Syke - Suomen ympäristökeskus Avoin tieto

Jätehuoltomääräykset

Savonlinna alueellinen jätelautakunta on 27.11.2013 § 37 hyväksynyt alueensa jätehuoltomääräykset 1.1.2014.

Keskeisimmät jätehuoltomääräyksiin tulleet muutokset perustuvat uuteen jätelakiin (17.6.2011/646), joka tuli voimaan 1.5.2012.

Jätehuoltomääräykset ovat nähtävänä jätelautakunnan alueen kaupungin ja kuntien kotisivuilla ja virallisella ilmoitustaululla.

Lisätietoja antaa Savonlinnan kaupungin ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, 044 417 4685, matti.rautiainen@savonlinna.fi.

Jätehuoltomääräykset ja perusmaksut

Haitalliset jätteet ja Ser-kierrätys sekä pakkausjätteet Enonkoskella

Liitetiedosto:

 
Tekninen toimisto

Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

tekninen.toimisto(at)enonkoski.fi

puhelin 044 345 3026, faksi (015) 525 0282

 

 

Päivystys

Päivystyspuhelin 044 345 3010

Päivystävä terveystarkastaja klo 9-15
puhelin 044 309 6000

Sähköiset luvat

Enonkosken kunta ottaa käyttöön sähköisen asiointipalvelun. Lupapisteen kautta voi hakea rakennus- ja toimenpideluvat sekä poikkeamisluvan. Samalla siirrymme rakennuslupa-asiakirjojen sähköiseen arkistointiin.

Lupapiste -palvelussa rakennushanke voidaan valmistella alusta loppuun rakennuttajan, suunnittelijoiden ja viranomaisten yhteistyönä. Palvelun kautta tehdään myös sähköiset neuvontapyynnöt.

Tutustu Lupapiste-palveluun osoitteessa www.lupapiste.fi ja jätä neuvontapyyntö tai lupahakemus sähköisesti kuntaan.

Ohjeet

Lupapisteen prosessikuvaus

Rakennuslupa pähkinänkuoressa

Lupapisteen hyödyt

Loma-aikana (vk 28-31) puhelinneuvontaa Heinävedeltä

rakennustarkastaja Markku Venäläinen, 040 703 3605
tekninen johtaja Jenni Ylikotila, 040 355 6320 (vk 28)