Ajankohtaista

Enonkosken jääkenttien hoito talvella 2018-19

19.10.

Enonkosken kunta haluaa parantaa kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä kyläkumppanuuksien avulla. Haluamme kannustaa kylien toimijoita, parantaa kylien asukkaiden palveluja ja kylien yhteisöllisyyttä. Kumppanuuksien myötä kyläläiset voivat itse paremmin vaikuttaa lähiliikuntamahdollisuuksiinsa.

Enonkosken kunta huolehtii edelleen kirkonkylän kaukalon ylläpidosta, mutta julistamme haettavaksi Simanalan, Paakkunalan ja Suurenmäen jääliikuntapaikkojen hoidon kumppanuusavustukset talveksi 2018-2019. Tavoitteena on parantaa jääkenttien kunnossapitoa kylien asukkaille tärkeimpinä ajankohtina sekä parantaa paikallista tiedonkulkua liikuntapaikkojen käyttökunnosta. Kumppanuutta (=jään tekemisen ja kunnossapidon hoitaminen kunnan avustusta vastaan) voivat esittää esim. kylissä toimivat yhdistykset, seurat, yritykset sekä yksityishenkilöt. Kumppanuudet vahvistetaan sopimuksilla, joissa sovitaan mm. työnjaot, vastuut, työ- ja konepanokset sekä avustuksen suuruus.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään lähettämään 11.11 mennessä tommi.tikka@enonkoski.fi. Hakemuksista tulee ilmetä, miten hakija pitää kylän jääkentän kunnossa.

Enonkosken kunta voi hylätä tai hyväksyä tarjoukset ja tarvittaessa neuvotella ostopalvelun ehdoista.

 

Lisätietoja:

Rehtori-sivistystoimenjohtaja Tommi Tikka

p. 044-345 3045

tommi.tikka@enonkoski.fi