Kuulutukset

Kunnan yksityistieavustukset

14.03.

Julistetaan haettavaksi 30.4.2019 klo 15 mennessä.

Hakemukset on toimitettava tarpeellisine liitteineen määräaikana tekniseen toimistoon. 

Hakemuksen mukaan on liitettävä jäljennös tiekunnan tileistä vuodelta 2018 sekä voimassa oleva tieyksikkölaskelma, mikäli siihen on tullut muutoksia. 

Kunnan yksityistieavustusta myönnetään yksityistielain 84 § mukaisesti sellaisille yksityisille teille, jotka ovat järjestäytyneet ja joiden tiedot ovat ajantasalla yksityistierekisterissä (YtL 50 §). Kuntalain 7 §:n perusteella voidaan myöntää avustusta myös järjestäytymättömälle tielle. Ns. villien teiden osalta avustushakemus tulee perustella. Tällaisen tien avustuspäätös voi perustua siihen, että se on kunnan edun mukaista, yhdenvertaista, oikeudenmukaista ja sen taloudelliset vaikutukset ovat tiedossa. 

Tien pituus on oltava vähintään 0,5 km ja joiden vaikutusalueella sijaitsee vähintään yksi vakituinen asunto. Matka lasketaan viimeiseen asuntoon saakka. 

Myöhästyneenä jätettyjä hakemuksia ei käsitellä. 

Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanvirastosta ja kunnan kotisivuilta. 

ENONKOSKEN KUNTA