Tmi Ville Naukkarinen

Osoite: Muholantie 420, 58160 Karvila
Puhelinnumero: 044 2755 191
Raivaussahatyöt
-Taimikonhoito
-Ennakkoraivaukset
Moottorisahatyöt
Kiinteistöjen ja mökkien
-Huolto- ja korjaustyöt
-Nurmikonleikkaus
-Pihatyöt
-Polttopuiden teko ja kuljetus
Rakennus/saneeraustyöt
 
Ottakaa yhteyttä, palvelen Teitä ilolla!