Ajankohtaista

Tiedote: Enonkosken kosken alajuoksulta ja Sahalammesta poistetaan vesikasveja

24.07.

Enonkosken kosken alajuoksulta ja Sahalammesta poistetaan vesikasveja

Vesikasvit ovat keskeinen osa järviluontoa ja rantamaisemaa sekä tärkeä elinympäristö kaloille, linnuille ja muulle vesieliöstölle. Vesikasvit myös parantavat järven veden laatua ehkäisemällä rantojen eroosiota sekä pidättämällä maa alueelta tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta.

Järven rehevöitymisen vuoksi lisääntynyttä vesikasvillisuutta joudutaan kuitenkin niittämään tai muulla tavoin poistamaan vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksien ja maisema-arvojen parantamiseksi. Tiheimpiä kasvustoja harventamalla voidaan myös parantaa veden virtausta sekä kohentaa kalaston ja linnuston elinolosuhteita.

Enonkosken kunta poistaa kosken alajuoksulta ja Sahalammesta vesikasveja viikolla 30-31. Kasvien poiston toteuttaa Juvan Terpal Oy Erkki Matiskainen. Vesikasvien poisto on tärkeää toteuttaa oikeana ajankohtana. Tehokkain niittoaika on heinä–elokuun vaihteessa. Leikattu kasvimassa kerätään pois vedestä ja kasvinjätteille varataan läjityspaikka, josta ne eivät pääse kulkeutumaan takaisin vesistöön.

Tiedoksi ja huomioitavaksi alueella liikkuville, ko. alueen ja Ala-Enonveden lähialueen asukkaille ja lomalaisille, että leikkuussa irtoaa jonkin verran kasvimassaa ja jokiuoman sekä Sahalammen pohjasta irtoaa mutaa, joka voi aiheuttaa hetkellisesti esteettistä haittaa tai voi haitata ranta-alueen virkistyskäyttöä.

Lisätietoja Enonkosken kunta tekninen toimi puh. 044 345 3010 tai Juvan Terpal Oy Erkki Matiskainen, puh. 040 5588335.