Ajankohtaista

Tekninen toimisto tiedottaa

15.08.

TEKNINEN TOIMISTO TIEDOTTAA

Katuvalojen asennus

Elvera aloittaa taajama-alueella uusien katuvalojen asennustyöt. Työ kohdistuu alueen pohjoisosaan sekä lisäksi Urheilukentäntie ja Kalastajatie. Urakoitsija on jo jakanut tarvikkeita kaavateiden varteen. Urakoinnin aikana katuvalot eivät toimi. Vanhat katuvalotolpat poistetaan samassa yhteydessä.

Laidunalueen kunnallistekniikka

Urakka on loppusuoralla. Asfaltointi on suoritettu. Urakoitsija Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy käy vielä suorittamassa kaavateiden pientareiden sorastuksen ja nurmetuksen.

Hulevesien saostusaltaat

Asemakaava-alueen laskuojien saostusaltaat pyritään tekemään kuluvan syksyn aikana. Puiden poistoa on jo suoritettu muutamilla kohteilla. Saostusaltaat sijoitetaan Puusepänpolun, Tervarannanpolun, Kirkkotien ja Ollintien laskuojiin. Ensimmäinen saostusallas on tehty Hyypiänniementie pohjoispuolelle Louhelantien läheisyyteen. Saostusaltailla pyritään vähentämään järveen kulkeutuvaa ravinnekuormaa.

Sahalammen kunnostustoimenpiteet

Niitto veneväylän osalta on suoritettu. Jotta saamme pitkäaikaisemman hyödyn, niitto suoritetaan kolmena vuonna peräkkäin.

Vieraskasvien poisto

Hävitykset on tehty pääosin kunnan omana työnä. Mikäli uusia taimia vielä ilmestyy, voi ne kitkeä ennen kukintaa ja jättää maastoon.

Talven lumenpoisto ja liukkaudentorjunta

Enonkosken tekninen lautakunta on hyväksynyt Enonkosken kunnan kaavateiden ja kiinteistöjen lumenpoiston suorittajaksi Konetyö Petri Laukkasen.

Koskenvarren opastetaulut

Koskenvarteen on ilmestynyt mustia opastetauluja, jotka kertovat Enonkosken historiasta. Käykäähän tutustumassa!