Viranhaltijapäätökset

Rakennusvalvontapäätökset 6.11.2019

08.11.

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 08.11.2019:

 

 

 

 

§

Tunnus/Rakennuslupa

 

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

 

257

Myönnetty

19-0257-R

046-406-0012-0064

Ihamaniementie 336, 58180 Ihamaniemi

 

 

 

Rakennuslupa

Muun kuin edellä mainitun rakennuksen rakentaminen (navetta, liike-, toimisto-, opetus-, päiväkoti-, palvelu-, hoitolaitos- tai muu rakennus). 

 

Kahdelle Hevoselle pieni pihatto rakennus jossa pieni varasto toisessa päässä.

 

 

 

 

 

258

Myönnetty

19-0258-T

046-410-0009-0005

Vääränrannantie 160, 58170 Simanala

 

 

 

Toimenpidelupa

Rakennuksen jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentaminen tai uusiminen. 

 

Jätevesijärjestelmän saneeraus

 

 

 

 

 

259

Myönnetty

19-0259-T

046-403-0002-0011

Mäkeläntie 29b, 58175 Enonkoski

 

 

 

Toimenpidelupa

Rakennuksen jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentaminen tai uusiminen. 

 

Jätevesijärjestelmän muutos/uusinta

 

 

 

 

             

 

Allekirjoittaja                      Keijo Kemppinen

                                            Kunnaninsinööri

 OIKAISUVAATIMUSPäätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle jaostolle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

 Jos vaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa vaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin vaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille vaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Viranomainen, jolle vaatimus tehdään (nimi ja osoite) Enonkosken kunta, Tekninen lautakunta

Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

(ma-pe klo 9.00 - 15.00)

 

 

 

Viranhaltijapäätökset ovat pääasiassa henkilöstöpäätöksiä ja näin ollen eivät ole julkisia.

Rakennusvalvonnan lupapäätökset ovat nähtävillä kuulutuksissa 14 vuorokautta.