Viranhaltijapäätökset

Rakennusvalvontapäätös 30.11.2019

02.12.

Enonkosken kunta, Rakennusvalvonta

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 3.12.2019:

§ 261, Tunnus 19-261-R, Rakennuspaikka 046-420-0004-0002, Enonkoskentie 2345, 58175 Enonkoski

Hakija: Saramäki Elias

Asia ja toimenpide: Rakennuslupa, Rakennuksen sisätilojen muutos (käyttötarkoitus ja/tai muu merkittävä sisämuutos). Lämmin vasikkahuone nykyisen rehuladon puolelle.

Myönnetty: Allekirjoittaja Keijo Kemppinen, kunnaninsinööri

OIKAISUVAATIMUS:

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle jaostolle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antopäivästä tätä päivää lukunottamatta.

 Jos vaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa vaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin vaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille vaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Viranomainen, jolle vaatimus tehdään on ENonkosken kunta, Tekninen lautakunta, Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski (ma-pe klo 9-15)

Viranhaltijapäätökset ovat pääasiassa henkilöstöpäätöksiä ja näin ollen eivät ole julkisia.

Rakennusvalvonnan lupapäätökset ovat nähtävillä kuulutuksissa 14 vuorokautta.