Ajankohtaista

Koronatiedote yrittäjille

20.03.

Liiketoiminnan rahoitus häiriötilanteessa

Corona-viruksen aiheuttama pandemia vaikuttaa vahvasti Suomen ja alueemme yritysten liiketoimintaan. Vaikutusten minimoimiseksi on päätetty myöntää kaksi rahoitushaasteisiin suunnattavaa tukipakettia. 

Ensimmäisen tukipaketin rahoitushaku alkoi torstaina 19.3.2020. Paketti on kooltaan 30 miljoonaa euroa ja tuki kanavoidaan Business Finlandin kautta. 

Pakettiin on tehty kaksi rahoitusmuotoa: 

1. Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus, jonka suuruus on enintään 10 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

2. Kehittämisavustus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus, jonka suuruus voi olla 50 000 – 100 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

Rahoitusta suunnataan toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista vakavammin. Rahoitusta kohdennetaan esimerkiksi matkailu- ja luovien alan yrityksille sekä kaikille toimialoille, joiden toimitus- ja tuotantoketjuihin koronavirustilanne on jo vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan.
 
Rahoitusta voi käyttää yritykselle uusien toimenpiteiden selvittämiseen tai suunnitteluun. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä osin kuin henkilöstö tekee selvitys- tai suunnittelutehtäviä sekä selvitys- ja suunnittelutyöhön kohdistuvat ostettavat palvelut.

Rahoitustaso on 80 %, jolloin yritykselle jää 20 % omavastuu. Rahoitukset maksetaan etupainotteisesti (70% tuesta maksetaan myöntämispäätöksen jälkeen). Tukipaketeissa jaettavat rahoitukset ovat luonteeltaan on de minimis -tukea. Molempia rahoituksia voi hakea suoraan. 

Hae rahoitusta Business Finlandin verkkosivujen kautta osoitteesta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

Toinen tukipaketti 

Hallitus on kanavoinut toisen, suuruudeltaan 50 miljoonan euron tukipaketin haettavaksi ELY-keskuksen kautta. Savonlinnan kaupungin elinkeinotoimi tiedottaa asiasta heti, kun tukipaketti on tulossa haettavaksi. 

Rahoituspäätökset pyritään tekemään hyvin nopealla aikataululla. Toivommekin, että mahdollisimman moni pk-yritys, jonka liiketoimintaan pandemia vaikuttaa, aktivoituisi hakemaan rahoitusta alueeltamme. 

Toimenpiteitä yrittäjille

Koronapandemia on aiheuttanut/aiheuttamassa voimakkaita muutoksia asiakkaiden käyttäytymiseen ja tulee vaikuttamaan kaupankäyntiin sekä yritysten toimintaan.

Suomen keskuspankki on ilmoittanut tukevansa pandemian seurauksena yrityksiä 500 M€:lla. Koko Suomen mittapuuta ajatellen tämä summa on suhteellisen pieni tuleviin tarpeisiin nähden.

Koronasta aiheutuva markkinahäiriö on ennakoimaton tilanne yrityksellesi ja toimintaympäristön muutos on niin raju, että siihen varautumiseen on hyvin harvoilla yrityksillä olemassa olevia taloudellisia resursseja.

Yrittäjien on hyvä valmistautua tähän koronan aiheuttamaan tilanteeseen ainakin seuraavasti:

1. Selvitä, mitä kuluja yrityksessäsi on supistettavissa. Tunnista oman yrityksesi kulu- ja tulorakenne. Käytä apuna omaa tilitoimistoasi.

2. Selvitä, aiheuttaako nykyinen markkinatilanne mahdollisesti henkilöstön supistamisia. Jos kyllä, niin varaudu ennakkoon siihen, millä resursseilla yritys pystyy toimimaan. Tarvittaessa vaihtoehtona YT:t/lomautukset.

3. Ota yhteyttä oman pankkisi yhteyshenkilöösi ja selvitä/neuvottele tarvittaessa lainojen maksuerien siirroista ja varmista näin yrityksesi käyttöpääoman riittävyys nyt ja lähikuukausien aikana.

4. Selvitä myös koronan vaikutukset yrityksesi pääasiakkaisiin ja tavarantoimittajiin, sekä peilaa vaikutukset oman yrityksesi toimintaan. Ryhdy toimenpiteisiin ja viestitä asiakkaillesi mahdollisista muutoksista toimitusaikoihin ja maksuehtoihin.

5. Tiukka asenne henkilöstön pysymiseen terveenä ja vastuun kantamisesta lähimmäisistä.  Yrittäjän on pidettävä huolta myös itsestään ja läheisistään. Jos etätyön tarjoamat mahdollisuudet ovat yrityksessä nykyisellään vähän käytetyt, niin nyt on hyvä aika luoda toimivat pelisäännöt yhdessä henkilökunnan kanssa.

6. Yhteiskunnan reagointi koronavirukselta suojautumiseen tulee jättämään myös pysyviä muutoksia asiakkaiden käyttäytymiseen, joihin kannattaa varautua ja myös hyödyntää yrityksen tulevaisuutta suunniteltaessa.

7. Savonlinnan kaupungin elinkeinopalveluilta ja Uusyrityskeskukselta voit varata ajan sähköiseen yritysneuvontaan. Koronatilanteesta johtuen neuvontaa annetaan pääsääntöisesti puhelimessa/sähköpostitse/netin kautta.

Alta löydät suorat linkit yrityksille suunnattuihin rahoitus yms. järjestelyapuun

Finnvera
On reagoinut tähän tilanteeseen ja tarjoaa omilla takaustyökaluillaan apua koronaviruksesta aiheutuviin käyttöpääomatarpeisiin

Nordea-pankki
Nordea on reagoinut ja yritysasiakkaille on tarjolla apuja koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin.

Osuuspankki
Osuuspankin yritysasiakkaiden toivotaan olevan heti yhteydessä maksusuunnitelmamuutoksille tai lisärahoitukselle. Seuraa OP:n tiedotteita.

Business Finland
Yritysten TKI hankkeissa Business Finland tukee ja joustaa koronaepidemiasta johtuvista maksuliikenteen ja projektien toteuttamiseen liittyvissä häiriötilanteissa.
 

Suomen yrittäjien koronatiedote


Verohallinto
Verohallinto on ilmoittanut tukevansa yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa. Verohallinto myöntää maksuaikaa ja ennakoiden muutoksia sekä veroilmoitukselle voi hakea jatkoaikaa. Maksuvaikeuksissa oleville yrityksille verohallinto tekee maksujärjestelyjä.